აგროფარმა

მცენარეთა დაცვის საშუალებების, სასუქების, სათესლე მასალისა და სოფლის მეოურნეობის ინვენტარის იმპორტიორი კომპანია. აგროფარმა ევროპის, აზიისა და ამერიკის უმსხვილესი მწარმოებლების ექსკლუზიური პარტნიორია.

ჩვენს შესახებ

15 წლიანი გამოცდილება აგრარულ სექტორში.

აგროფარმას პორტფოლიოში შეხვედებით ისეთი მსხივლ ევროპულ თუ ამერიკულ კომპანიებს, რომლებიც აგრარული სფეროს განვითარებისთვის მნიშვნელოვან და უახლეს ტექნოლოგიებს ქმნიან.

ჩვენ ვზრუნავთ

საქართველოში წამყვანი მეურნეობების უხვმოსავლიანობაზე
ხელმისაწვდომობაზე
პორტფოლიოს განახლებაზე
თითოეული პროდუქტის წინასწარ გამოცდაზე

ყველა პროდუქცია

Williams West International

ამერიკა
  • Williams West International ამერიკა
  • UPL ბრიტანეთი
  • cinkarn სლოვენია
  • ragt საფრანგეთი
  • kazphosphate ყაზახეთი
  • Cerexagri საფრანგეთი
  • Mafa ესპანეთი
  • Hydro Fert იტალია

ფუნგიციდი, ნიქსონი, სფ

მანკოცები 640 გ/კგ + მეტალაქსილი 80 გ/კგ.

ფუნგიციდი, ფელიქსი, ეკ

ტებუკონაზოლი 250 გ/ლ.

ჰერბიციდი, ბოლტრერი, წდგრ

მეტრიბუზინი 700 გ/კგ.

ფუნგიციდი, ლენნოქსი, წდგრ

ბოსკალიდი 267 გ/კგ + პირაქლოსტრობინი 67 გ/კგ.

ინსექტიციდი, ბრონქსი, ეკ

მინერალური ზეთი 980 გ/ლ.

ჰერბიციდი, კუბიქსი, ეკ

კლოდინაფოპ - პროპარგილი 240 გ/ლ + ანტიდოტი კლოკვინტოსეტ მექსილი 60 გ/ლ.

ფუნგიციდი, მალიბუ, წდგრ

ციპროდინილი 750 გ/კგ.

ფუნგიციდი, ფელიქსი ექსტრა, წდგრ

ტებუკონაზოლი 800 გ/კგ.

ჰერბიციდი, არტროუ, ზდ

ნიკოსულფურონი 30 გ/ლ + მეზოტრიონი 75 გ/ლ.

ინსექტიციდი, ასტრალი, ეკ

აბამექტინი 50 გ/ლ .

ჰერბიციდი, გან შოთი, წდგრ

ფლუმიოქსაზინი 510 გ/კგ .

ფუნგიციდი, ვინექსტრა, წდგრ

მეთირამი 550 გ/კგ+ პირაქლოსტრობინი 50 გ/კგ.

ჰერბიციდი, როლერი, წხ

გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი 480 გ/ლ.

ფუნგიციდი, კაფსულა, წდგრ

დიმეტომორფი 150 გ/კგ + ფოლპეტი 500 გ/კგ

ფუნგიციდი, კორვინა, სფ

სპილენძის ოქსოქლორიდი 400 გ/კგ + დიმეტორმორფი 60 გ/კგ

ინსექტიციდი, ალდექსი, სკ

ალფა-ციპერმეტრინი 100 გ/ლ

ინსექტიციდი, აკარიციდი, აცტეკი, სფ

ტებუფენპირადი 200 გ/კგ

ფუნგიციდი, აკარიციდი, სულფოვიტა, წდგრ

გოგირდი 800 გ/კგ

ჰერბიციდი, ჰანტერი, სე

2,4 D ეთილჰექსილის ეთერი 615 გ/ლ + ფლორასულამი 7,4 გ/ლ

ფუნგიციდი-მანკოლაქსილი,სფ

მანკოცებ 640 გ/კგ+მეტალაქსილი 80 გ/კგ

ფუნგიციდი-მანგრიფი 75 წდგრ

მანკოცები 750გ/კგ

ფუნგიციდი, კუპერ 88 სფ

სპილენძის ქლორჟანგი 877 გ/კგ(სპილენძის მიხედვით 500 გ/კგ)

ფუნგიციდი, კუპრაბლუ წდგრ

სპილენძის ოქსიქლორიდი 614 გ/კგ (350 გ/კგ პილენძის მიხედვით)

იონჯა

alfalfa: BABELLE

სიმინდი: Onexx

Corn: Onexx

სიმინდი: RGT EMERIXX

Corn: RGT EMERIXX

სიმინდი: RGT INIEXTTA

Corn: RGT INIEXTTA

სიმინდი: ADREXXO

Corn: ADREXXO

Naxitis

Naxitis

მზესუმზირას მოყვანის რჩევები

Sunflower

ამოფოსი

N10-11% P46-48%

ბლუ ბორდო დისპერს, წდგრ

სპილენძის სულფატი + კალციუმის ჰიდროქსიდი (სპილენძის მიხედვით 200 გ/კგ)

ამინონ WSP 80%

ამინონ მარი

ბალანსი

ოპტიმარი

ბიალგა 15

ბიალგა 15 წარმოადგენს ზრდის სტიმულატორს რომელიც შეიცავს 15% ზღვის წყალმცენარეების ექსტრაქტს (Aschophyllum nodosum), ასევე ნატურალურ მცენარის ზრდის რეგულატორებს, ენზიმებს, პროტეინებს, ვიტამინებს, ამინო მჟავებსა და პოლისახარიდებს. ეს პროდუქტი უნიკალურია თავისი დადებითი თვისებების სიმრავლით, მათ შორის: იგი უზრუნველყოფს ნაყოფის ჩამოყალიბების პროცესს, მის დამსხვილება, მოსავლიანობის ზრდას, ნაყოფის ერთფეროვნობას, მნიშვნელოვნად ახანგრძლივებს შენახვისუნარიანობას როგორც დაკრეფამდე ასევე დაკრეფის შემდეგ, ხელს უწყობს მცენარის ფესვთა სისტემის განვითარებას, სტრესული პირობებისადმი მცენარის მდგრადობას, ეხმრება მცენარეს მიკრო და მაკრო ელემენტების ათვისებაში, მკვეთრი ტემპერატურული ცვლილებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესებაში, მარილიანი ნიადაგებისგან გამოწვეული სტრესის განეიტრალებაში და სხვა. ბიალგა 15 რეკომენდირებულია გამოიყენოთ სხვა სახის სასუქებთან ან მცენარეთა დაცვის საშუალებებთან ერთად, (ფუნგიციდები, ინექტიციდები, აკარიციდები და ა.შ) რადგან მათ ეფექტიანობას მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს და ხელს უწყობს მცენარის წვენთა სისტემაში ეფექტურ გადაადგილებაში.

ვიგორ ელ რაპიდო

ვიგორ ელ რაპიდო არის 100% მცენარეული წარმოშობის ზრდის სტიმულატორი. იგი დამზადებულია დაბალ ტემპერატურაზე, ყოველგვარი ქიმიური ჩარევებისა და დანამატების გარეშე, ზღვის წყალმცენარეების (Sargassum, Laminaria) ბაზაზე. იგი მდიდარია, მიკროელემეტებით, ვიტამინებით, პოლისახარიდებით, ნატურალური ფიტოჰორმონებით, პროტეინით და უმაღლესი ხარისხის მცენარეული ამინო მჟავებით. იგი გამოიყენება როგორც ფოთლოვანი გამოკვების ასევე ფერტიგაციის გზით. მისი დახმარებით მიიღწევა: გაცილებით მეტი ყვავილობის უნარი, უკეთესი გამონასკვა და ნაყოფის ჩამოყალიბება, გაუმჯობესებული უჯრედების განვითარება, მოსავლიანობის ზრდა, ნაყოფის ხარისხობრივი მაჩვენებლის, ზომის, შეფერილობის და გემოვნური თვისებების გაუმჯობესება, უკეთესი ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები, მცენარის შენახვის უნარიანობის გახანგრძლივება, მცენარის მდგრადობის გაუმჯობესება ნებისმიერი სტრესული პირობებიუსადმი (სიცივე, მაღალი ტემპერატურა, მოჭარბებული ტენი და ნალექი, მკვეთრი ტემპერატურული ცვლილებები და ა.შ). მცენარე გაცილებით უკეთესად გადის ვეგეტაცისს ყველა ფაზას, ინვითარებს უფრო მდგრად და ჯანმრთელ ფესვთა სისტემას, ხდება გაცილებით ნაკლებად სენსიტიური ნიადაგში არსებული მიკრო ელემენტების სიმცირისადმი. რეკომდებულია ვიგორ ელ რაპიდონებისმიერ სხვა ტიპის სასუქებთან, მცენარეთა დაცვის ნებისმიერი ტიპის საშუალებებთან ერთად გამოყენება, რადგან იგი ხელს უწყობს მათი ეფექტურობის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას და მცენარის შიგნით ეფექტურ გადაადგილებას.

მიკრაპ მიკრომიქსი

მიკრაპ მიკრომიქსი წარმოადგენს ხელატურმიკროელემენტებზე დაფუძნებულ სასუქს, რომელიც გამოიყენება მცენარეში საკვები ელემენდების დისბალანსის სამკურნალოდ და პრევენციისათვის. მასში შემავალი რკინა, სპილენძი და მოლიბდენი არის კრიტიკული მცენარის ფოტოსინთეზიზათვის. ბორი და თუთია ასტიმულირებს მსხმოიარობას, ნაყოფის ჩამოყალიბებას და ახალი ქსოვილების განვითარებას. მანგანუმი და მაგნიუმი მოქმედებენ როგორც კატალიზატორები მრავალ ფერმენტულ პროცესში. კობალტი, B12 ვიტამინი, არის კრიტიკული მცენარის ზრდისათვის. მიკრო ელემენტების აღნიშნული შემადგენლობა ქმნის სინერგიულ ეფექტს მცენარის განვითარების პროცესში. მიკრაპ მიკრომიქსი წარმოადგენს მიკროელემენტების იდეალურ მიქსს, რომლის თითოეული გრანული შეიცავს მცენარისათვის საჭირო საკვები ელემენტების მთელ კომპლექტს.

ფოლიარ გოლდ ბალანსი

ფოლიარ გოლდ ბალანსი წარმოადგენს NPK სასუქს ბიოსტიმულატორული ეფექტით, რომელიც გამოირჩევა მაღალი ხსნადობითა და სიწმინდით. ფოლიარ გოლდ ბალანსის სპეციალური ფორმულაცია განკუთვნილია ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურისათვის და განსაკუთრებით ეფექტურია მცენარის განვითარების ადრეულ ფაზებში. პროდუქტი უნიკალურია მისი დამზადების ტექნოლოგიითა და უმაღლესი ხარისხის მოქმედი ნივთიერებებით, რომლებიც არ შეიცავს მავნე ქლორიდებს, სულფატებს, ნიტრატებს, კარბონატებს და ორთო-ფოსფორულ მჟავებს. ფოლიარ გოლდ ბალანსი არის NPK მაკრო ელემენტების, ზღვის წყალმცენარეების ექსტრაქტის (Sargassum, Laminaria), მცენარეული წარმოშობის ამინო მჟავებისა და EDTA ხელატური მიკროელემენტების უნიკალური ერთობლიობა. ბიურეტის დაბალი შემცველობის გამო მისი გამოყენება ეფექტურია ფოთლოვანი შესხურებისას. იგი ხელს უწყობს მცენარის ვეგეტაციას, რეპროდუქციულ ბალანსს, ფოტოსინთეზს, კვირტის ზრდას, ნაყოფის განვითარებას.

ფოს კა 50

ფოს კა 50 არის ფოსფორ-კალიუმიანი თხევადი სასუქი დამატებით ფუნგიციდური და ინსექტიციდური თვისებებით. მასში ფოსფორი სპეციალური ფოსფიტის იონური ფორმით არის წარმოდგენილი, რომელიც ასრულებს უნიკალურ კვებით და ასევე დაცვით როლს. იგი ასტიმულირებს მცენარეში ფიტოალექსინის (ბუნებრივი დამცავი ნივთიერება) მაღალი დოზით გამოყოფას, რაც აუმჯობესებს მცენარის მდგრადობას სხვადასხვა დაავადებების მიმართ. იგი გამოიყენება მცენარის განვითარების ნებისმიერ ფაზაში და ხელს უწყობს ნაყოფის დამსხვილებას, შაქრის კონცენტრაციის ზრდას, შენახვის ვადის გახანგრძლივებას, ერთგვაროვანი ნაყოფის ჩამოყალიბებას. თავსებადია ნებისმიერი სახის მცენარეთა დაცვის საშუალებებთან და მასში შემავალი ფოსფორის უნიკალური ფორმის მეშვეობით მათ მოქმედებას ბევრად უფრო ეფექტურს ხდის. ხშირ შემთხვევაში პრეპარატების ფოს კა 50 ერთად გამოყენება 100%-იან შედეგს იძლევა ნებისმიერ გარემო პირობებში.

ჰიდრო ეისიდ pH

ჰიდრო ეისიდ pH არის NP სასუქი, რომელიც ერთ პროდუქტში აერთიანებს pH-ის რეგულატორისა და მიმწებებლის ფუნქციას. იგი არეგულირებს წყლის pH-ს, აქვს სველებადი აგენტის ფუნქცია, აუმჯობესებს პრეპარატის შეწოვასა და შეღწევადობას მცენარეში და ასევე აზოტისა და ფოსფორის მაღალი შემცველობით უზრუნველყოფს მცენარეს საკვები ელემენტებით. ჰიდრო ეისიდ pH აუმჯობესებს წყლის ხარისხს, რომელიც გამოიყენება აგროქიმიკატებისა და მცენარეთა დაცვის საშუალებების შერევის დროს ფოთლოვანი შესხურებისას. იგი არეგულირებს წყლის მაღალ pH და ამცირებს ოპტიმალურ მაჩვენებლამდე 6-6.5. მისი გამოყება ამცირებს დასატანი ხსნარის ზედაპირულ დაჭიმულობას, შესხურებული წვეთი თანაბრად იშლება და ნაწილდება მცენარის ზედაპირზე, მიიღწევა თანაბარი დაფარვა, ეხმარება მცენარეს შეიწოვოს პესტიციდები და სასუქები, იცავს ჩამორეცხვისაგან და აორთქლებისაგან.

ჰიდრო ეისიდ pH

ჰიდრო ეისიდ pH არის NP სასუქი, რომელიც ერთ პროდუქტში აერთიანებს pH-ის რეგულატორისა და მიმწებებლის ფუნქციას. იგი არეგულირებს წყლის pH-ს, აქვს სველებადი აგენტის ფუნქცია, აუმჯობესებს პრეპარატის შეწოვასა და შეღწევადობას მცენარეში და ასევე აზოტისა და ფოსფორის მაღალი შემცველობით უზრუნველყოფს მცენარეს საკვები ელემენტებით. ჰიდრო ეისიდ pH აუმჯობესებს წყლის ხარისხს, რომელიც გამოიყენება აგროქიმიკატებისა და მცენარეთა დაცვის საშუალებების შერევის დროს ფოთლოვანი შესხურებისას. იგი არეგულირებს წყლის მაღალ pH და ამცირებს ოპტიმალურ მაჩვენებლამდე 6-6.5. მისი გამოყება ამცირებს დასატანი ხსნარის ზედაპირულ დაჭიმულობას, შესხურებული წვეთი თანაბრად იშლება და ნაწილდება მცენარის ზედაპირზე, მიიღწევა თანაბარი დაფარვა, ეხმარება მცენარეს შეიწოვოს პესტიციდები და სასუქები, იცავს ჩამორეცხვისაგან და აორთქლებისაგან.

კონტაქტი

შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ

Mail Info@agropharm.ge
Adress Georgia, Tbilisi King Mirian street N58
Mobile 595 95 41 41